Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 november 2018

Nästa händelse: Bordläggning 13 november 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-16
Justering: 2018-10-23
Betänkande 2018/19:TU2
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14