Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU20

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse:  1 januari 0001

Sammanfattning av ärendet

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-12-15
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-12
Betänkande 2016/17:KU20

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 32 anmälningar från riksdagsledamöterna.

KU:s granskning av regeringen är klar

Granskningen kommer nu att debatteras i kammaren. Därefter kommer riksdagen att lägga KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-16
Debatt i kammaren: 2017-06-19
4

Beslut