Havsmiljöpolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om havsmiljöpolitik (MJU11)

Riksdagen säger nej till motioner om havsmiljöpolitik. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Östersjöarbetet, förslaget till marin strategi för EU samt behovet av forskning om och åtgärder mot övergödning av havet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-10
Justering: 2007-04-26
Betänkande publicerat: 2007-05-04
Trycklov: 2007-05-04
Reservationer 11
Betänkande 2006/07:MJU11

Nej till motioner om havsmiljöpolitik (MJU11)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om havsmiljöpolitik. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Östersjöarbetet, förslaget till marin strategi för EU samt behovet av forskning om och åtgärder mot övergödning av havet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-16
4

Beslut

Beslut: 2007-05-16
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av havsmiljöarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ367.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s294034
m760021
c24005
fp180010
kd16008
v17104
mp12007
Totalt16595089

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förvaltning av havet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m760021
c24005
fp180010
kd17007
v01804
mp12007
Totalt24518086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utredning om myndighetsansvar för öppet hav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkandena 37 och 38.

Reservation 3 (v, mp)

4. Förvaltnings- och restaureringsplaner för Stockholmsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ339 yrkandena 2 och 3.

Reservation 4 (s, v, mp)

5. EU:s marina strategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkande 3.

Reservation 5 (v)

6. EU:s ekonomiska ansvar för Östersjöns renovering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkande 4.

Reservation 6 (v, mp)

7. EU:s ekonomiska verksamhet i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkande 5.

Reservation 7 (v)

8. Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkandena 6-14.

Reservation 8 (v)

9. Forskning och tillgänglighet till havsmiljödata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkandena 36 och 40.

Reservation 9 (v)

10. Åtgärder mot övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ268 yrkande 5.

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s396031
m760021
c24005
fp180010
kd17007
v01804
mp11107
Totalt139125085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Förbud mot fosfater i tvättmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ401.

Reservation 11 (s, v, mp)