Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU16

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 2 maj 2018

Ärendets gång

1

Förslag

190 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-23
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Reservationer 70
Betänkande 2017/18:UbU16

Förslagspunkter

1. Förslag till delmål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Kvalitetsutvärdering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:2995 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 3 och 5 samt

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)

3. Högskolelandskapet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 7,

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:1313 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3,

2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 5 samt

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 6, 7 och 19.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (L)

4. Omfördelningsmodell

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

5. System för finansiering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:305 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:755 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 8 och 10,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 42,

2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 1 och 16.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (V)

6. Lärosätenas ledning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 8.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

7. Rektorer och styrelser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (M)

8. Flexibla utbildningslösningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

9. Samarbete mellan lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 15 (M)

10. Alternativa utbildningsformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:969 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (båda S),

2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S),

2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),

2016/17:2387 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 11,

2016/17:2623 av Anders Åkesson (C),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5,

2017/18:4 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S),

2017/18:2305 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2858 av Rickard Nordin (C),

2017/18:3112 av Saila Quicklund (M) och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

11. Vissa lärosätesfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:326 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) yrkande 1,

2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 2,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 49,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 28,

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 21,

2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) yrkande 1,

2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4,

2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 2,

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 51,

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 8,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 38 och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (KD)

12. Utbildningsutbud vid särskilda lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:215 av Lars-Axel Nordell (KD),

2016/17:313 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:520 av Edward Riedl (M),

2016/17:952 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S),

2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S),

2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S),

2016/17:1123 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 3,

2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S),

2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1-3,

2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S),

2017/18:754 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S),

2017/18:995 av Lars Beckman (M),

2017/18:1008 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:1346 av Edward Riedl (M),

2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S),

2017/18:1860 av Helena Lindahl (C),

2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S),

2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) och

2017/18:2464 av Jan R Andersson (M).

13. Internationella frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1056 av Emma Hult m.fl. (MP),

2016/17:1797 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP),

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 18,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 43,

2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. (MP),

2017/18:2646 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP),

2017/18:3000 av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M),

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 44 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (C)

14. Breddad rekrytering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:903 av Teres Lindberg (S),

2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6-8,

2017/18:1874 av Teres Lindberg (S),

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 7 och 9,

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 4-6.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (V)

15. Behörighet och antagning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:97 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 16,

2017/18:470 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:727 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:956 av Per Lodenius (C),

2017/18:957 av Per Lodenius (C),

2017/18:1154 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1420 av Christian Holm Barenfeld (M),

2017/18:1672 av Maria Ferm (MP) yrkande 5,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 54,

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 26 (C)
Reservation 27 (V)
Reservation 28 (KD)

16. Tillgänglighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 29 (V)

17. Validering och komplettering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:224 av Lotta Finstorp (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 15 och 16,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 44,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 14,

2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7,

2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 46,

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 7 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (C)
Reservation 32 (V)
Reservation 33 (KD)

18. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 14,

2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 16 och

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (C)
Reservation 36 (V)
Reservation 37 (KD)

19. Fristående kompletterande pedagogisk utbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1 och

2017/18:3039 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 38 (M, C, L, KD)

20. Antagning till lärarutbildningar och kompletterande pedagogisk utbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:2044 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 13,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16,

2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

2017/18:2014 av Maria Plass (M),

2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18 och

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 39 (M)
Reservation 40 (SD)
Reservation 41 (L)
Reservation 42 (KD)

21. Särskilda frågor om lärarutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:491 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M) yrkandena 1 och 3,

2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 4 och 5,

2016/17:831 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:1388 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:3043 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 17,

2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 5,

2017/18:605 av Johan Andersson m.fl. (S),

2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 4 och 5 samt

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 6.

Reservation 43 (M)
Reservation 44 (SD)
Reservation 45 (L)

22. Särskilda inriktningar av lärarutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:214 av Lars-Axel Nordell (KD),

2016/17:498 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:833 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5 och 6,

2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 21 och 22,

2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 23 och 24.

Reservation 46 (M)
Reservation 47 (SD)
Reservation 48 (V)
Reservation 49 (L)

23. Innehåll i lärarutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:101 av Cecilia Magnusson (M),

2016/17:491 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M) yrkande 2,

2016/17:646 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:710 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8,

2016/17:1279 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

2016/17:1397 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD),

2016/17:1499 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2016/17:2830 av Annika Eclund (KD),

2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 50,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18,

2017/18:1033 av Annika Eclund (KD) yrkande 1,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:1423 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 19 och 20 samt

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 52.

Reservation 50 (M)
Reservation 51 (SD)
Reservation 52 (L)
Reservation 53 (KD)

24. Utbud av och innehåll i hälso- och sjukvårdsutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:411 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S),

2016/17:995 av Hannah Bergstedt (S),

2016/17:1044 av Anna Vikström m.fl. (S),

2016/17:1907 av Margareta B Kjellin (M),

2016/17:2585 av Jeff Ahl (SD),

2016/17:2689 av Thomas Finnborg (M),

2016/17:2850 av Tuve Skånberg (KD),

2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 3,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 47,

2017/18:31 av Tina Acketoft (L) yrkande 1,

2017/18:172 av Jeff Ahl (SD),

2017/18:458 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 8,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 9,

2017/18:994 av Lars Beckman (M),

2017/18:1752 av John Widegren (M) yrkande 1,

2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),

2017/18:2052 av Lena Asplund (M),

2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 3,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 11 och 55 samt

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 48 och 49.

Reservation 54 (M)
Reservation 55 (SD)
Reservation 56 (V)
Reservation 57 (KD)

25. Kompetensförsörjning inom film

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11.

Reservation 58 (M, C, L, KD)

26. Utbud av och innehåll i andra utbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:7 av Robert Stenkvist (SD),

2016/17:71 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 1,

2016/17:562 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 2,

2016/17:1545 av Marta Obminska (M),

2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2016/17:2012 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S),

2016/17:2183 av Johan Büser (S),

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 30,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 17,

2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 1,

2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) yrkande 2,

2017/18:433 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2017/18:499 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2017/18:565 av Anna Hagwall (-),

2017/18:1114 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 3,

2017/18:1594 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S),

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3116 av Marta Obminska (M),

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 8,

2017/18:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 19,

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 21 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 59 (M)
Reservation 60 (SD)
Reservation 61 (C)
Reservation 62 (L)
Reservation 63 (KD)

27. Studentfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1497 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 9,

2017/18:1669 av Annika Hirvonen Falk (MP),

2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. (S),

2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkandena 4-6,

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 9 och 18 samt

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 64 (C)
Reservation 65 (V)

28. Genomströmning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:496 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S),

2016/17:1970 av Hans Rothenberg (M),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 66 (M)
Reservation 67 (C)

29. Utbildningars arbetslivsanknytning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:787 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:2392 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 14,

2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1636 av Johan Nissinen (SD),

2017/18:2283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2017/18:3111 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 20 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 68 (M)
Reservation 69 (SD)
Reservation 70 (C)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
29 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag till delmål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Kvalitetsutvärdering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:2995 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 3 och 5 samt

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)

3. Högskolelandskapet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 7,

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:1313 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3,

2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 5 samt

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 6, 7 och 19.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (L)

4. Omfördelningsmodell

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

5. System för finansiering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:305 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:755 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 8 och 10,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 42,

2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 1 och 16.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (V)

6. Lärosätenas ledning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 8.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

7. Rektorer och styrelser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (M)

8. Flexibla utbildningslösningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

9. Samarbete mellan lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 15 (M)

10. Alternativa utbildningsformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:969 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (båda S),

2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S),

2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),

2016/17:2387 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 11,

2016/17:2623 av Anders Åkesson (C),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5,

2017/18:4 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S),

2017/18:2305 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2858 av Rickard Nordin (C),

2017/18:3112 av Saila Quicklund (M) och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

11. Vissa lärosätesfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:326 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) yrkande 1,

2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 2,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 49,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 28,

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 21,

2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) yrkande 1,

2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4,

2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 2,

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 51,

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 8,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 38 och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (KD)

12. Utbildningsutbud vid särskilda lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:215 av Lars-Axel Nordell (KD),

2016/17:313 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:520 av Edward Riedl (M),

2016/17:952 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S),

2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S),

2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S),

2016/17:1123 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 3,

2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S),

2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1-3,

2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S),

2017/18:754 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S),

2017/18:995 av Lars Beckman (M),

2017/18:1008 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:1346 av Edward Riedl (M),

2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S),

2017/18:1860 av Helena Lindahl (C),

2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S),

2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) och

2017/18:2464 av Jan R Andersson (M).

13. Internationella frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1056 av Emma Hult m.fl. (MP),

2016/17:1797 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP),

2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 18,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 43,

2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. (MP),

2017/18:2646 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP),

2017/18:3000 av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M),

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 44 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (C)

14. Breddad rekrytering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:903 av Teres Lindberg (S),

2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6-8,

2017/18:1874 av Teres Lindberg (S),

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 7 och 9,

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 4-6.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (V)

15. Behörighet och antagning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:97 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 16,

2017/18:470 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:727 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:956 av Per Lodenius (C),

2017/18:957 av Per Lodenius (C),

2017/18:1154 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1420 av Christian Holm Barenfeld (M),

2017/18:1672 av Maria Ferm (MP) yrkande 5,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 54,

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 26 (C)
Reservation 27 (V)
Reservation 28 (KD)

16. Tillgänglighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 29 (V)

17. Validering och komplettering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:224 av Lotta Finstorp (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 15 och 16,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 44,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 14,

2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7,

2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 46,

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 7 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (C)
Reservation 32 (V)
Reservation 33 (KD)

18. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 14,

2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 16 och

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (C)
Reservation 36 (V)
Reservation 37 (KD)

19. Fristående kompletterande pedagogisk utbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1 och

2017/18:3039 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 38 (M, C, L, KD)

20. Antagning till lärarutbildningar och kompletterande pedagogisk utbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:2044 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 13,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16,

2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

2017/18:2014 av Maria Plass (M),

2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18 och

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 39 (M)
Reservation 40 (SD)
Reservation 41 (L)
Reservation 42 (KD)

21. Särskilda frågor om lärarutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:491 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M) yrkandena 1 och 3,

2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 4 och 5,

2016/17:831 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:1388 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:3043 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 17,

2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 5,

2017/18:605 av Johan Andersson m.fl. (S),

2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 4 och 5 samt

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 6.

Reservation 43 (M)
Reservation 44 (SD)
Reservation 45 (L)

22. Särskilda inriktningar av lärarutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:214 av Lars-Axel Nordell (KD),

2016/17:498 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:833 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5 och 6,

2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 21 och 22,

2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 23 och 24.

Reservation 46 (M)
Reservation 47 (SD)
Reservation 48 (V)
Reservation 49 (L)

23. Innehåll i lärarutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:101 av Cecilia Magnusson (M),

2016/17:491 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M) yrkande 2,

2016/17:646 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:710 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8,

2016/17:1279 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

2016/17:1397 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD),

2016/17:1499 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2016/17:2830 av Annika Eclund (KD),

2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 50,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18,

2017/18:1033 av Annika Eclund (KD) yrkande 1,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:1423 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 19 och 20 samt

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 52.

Reservation 50 (M)
Reservation 51 (SD)
Reservation 52 (L)
Reservation 53 (KD)

24. Utbud av och innehåll i hälso- och sjukvårdsutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:411 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S),

2016/17:995 av Hannah Bergstedt (S),

2016/17:1044 av Anna Vikström m.fl. (S),

2016/17:1907 av Margareta B Kjellin (M),

2016/17:2585 av Jeff Ahl (SD),

2016/17:2689 av Thomas Finnborg (M),

2016/17:2850 av Tuve Skånberg (KD),

2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 3,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 47,

2017/18:31 av Tina Acketoft (L) yrkande 1,

2017/18:172 av Jeff Ahl (SD),

2017/18:458 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 8,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 9,

2017/18:994 av Lars Beckman (M),

2017/18:1752 av John Widegren (M) yrkande 1,

2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),

2017/18:2052 av Lena Asplund (M),

2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 3,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 11 och 55 samt

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 48 och 49.

Reservation 54 (M)
Reservation 55 (SD)
Reservation 56 (V)
Reservation 57 (KD)

25. Kompetensförsörjning inom film

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11.

Reservation 58 (M, C, L, KD)

26. Utbud av och innehåll i andra utbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:7 av Robert Stenkvist (SD),

2016/17:71 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 1,

2016/17:562 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 2,

2016/17:1545 av Marta Obminska (M),

2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2016/17:2012 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S),

2016/17:2183 av Johan Büser (S),

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 30,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 17,

2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 1,

2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) yrkande 2,

2017/18:433 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2017/18:499 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2017/18:565 av Anna Hagwall (-),

2017/18:1114 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 3,

2017/18:1594 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S),

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3116 av Marta Obminska (M),

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 8,

2017/18:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 19,

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 21 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 59 (M)
Reservation 60 (SD)
Reservation 61 (C)
Reservation 62 (L)
Reservation 63 (KD)

27. Studentfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1497 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 9,

2017/18:1669 av Annika Hirvonen Falk (MP),

2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. (S),

2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkandena 4-6,

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 9 och 18 samt

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 64 (C)
Reservation 65 (V)

28. Genomströmning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:496 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S),

2016/17:1970 av Hans Rothenberg (M),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 66 (M)
Reservation 67 (C)

29. Utbildningars arbetslivsanknytning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:787 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:2392 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 14,

2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1636 av Johan Nissinen (SD),

2017/18:2283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2017/18:3111 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 20 och

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 68 (M)
Reservation 69 (SD)
Reservation 70 (C)