Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2018

Nästa händelse: Justering 27 februari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

189 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-23
Justering: 2018-02-27
Trycklov: 2018-02-28
Betänkande 2017/18:UbU16
3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28