Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 maj 2019

Nästa händelse: Justering 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

88 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-03
Betänkande 2018/19:UbU13
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-08
Debatt i kammaren: 2019-05-09
4

Beslut

Beslut: 2019-05-09