Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2012

Beslut

Nej till motioner om hushållning av mark- och vattenfrågor (CU17)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om åtgärder för att skydda jordbruksmark, åtgärder mot stranderosion och allmänna vattentjänster. Riksdagen hänvisar till pågående arbete och gällande rätt samt vill avvakta kommande ställningstaganden från regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-22
Justering: 2012-04-17
Betänkande publicerat: 2012-04-19
Trycklov: 2012-04-19
Reservationer 1
Betänkande 2011/12:CU17

Nej till motioner om hushållning av mark- och vattenfrågor (CU17)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om åtgärder för att skydda jordbruksmark, åtgärder mot stranderosion och allmänna vattentjänster. Utskottet hänvisar till pågående arbete och gällande rätt samt vill avvakta kommande ställningstaganden från regeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-26
4

Beslut

Beslut: 2012-04-26
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hushållningen med mark- och vattenområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C249, 2011/12:C261 yrkandena 1 och 3, 2011/12:C262 yrkandena 1-3 och 2011/12:C416.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M940013
MP02302
FP140010
C17006
SD19000
V15004
KD19000
-0001
Totalt26823058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Stranderosion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C238 yrkandena 1-3.

3. Allmänna vattentjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C418.