Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 maj 2019

Nästa händelse: Justering 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-23
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-03
Betänkande 2018/19:CU15
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-07