Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 2018

Beslut

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om jakt- och viltvård. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt gällande regler. Motionerna handlar bland annat om stödutfodring av klövvilt, jaktmedel, ansvaret för det allmänna uppdraget och vissa jaktfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-12-07
Justering: 2018-01-23
Trycklov: 2018-01-24
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:MJU8

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om jakt- och viltvård. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt gällande regler. Motionerna handlar bland annat om stödutfodring av klövvilt, jaktmedel, ansvaret för det allmänna uppdraget och vissa jaktfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-30
Debatt i kammaren: 2018-01-31
4

Beslut

Beslut: 2018-01-31
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 januari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stödutfodring av klövvilt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:596 av Agneta Gille (S),

2017/18:3211 av John Widegren (M) i denna del,

2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) yrkande 2 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 73.

Reservation 1 (M, SD, C)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 77 0 6
SD 0 37 0 8
MP 23 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 0 0 15 1
- 1 3 0 2
Totalt 166 136 15 32


2. Jaktmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1316 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2,

2017/18:1427 av Christian Holm Barenfeld (M),

2017/18:1963 av Lars Beckman (M),

2017/18:3211 av John Widegren (M) i denna del och

2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 3 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 0 37 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 0 15 0 1
- 1 3 0 2
Totalt 262 55 0 32


3. Tillståndsgivning för särskilda jaktmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) yrkande 1.

4. Ansvaret för det allmänna uppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1384 av Helén Pettersson i Umeå (S) och

2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 77 0 6
SD 0 37 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 1 3 0 2
Totalt 200 117 0 32


5. Utvärdering av älgförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 76.

Reservation 5 (M, SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 77 0 6
SD 0 37 0 8
MP 23 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 1 3 0 2
Totalt 181 136 0 32


6. Vissa jaktfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2326 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:3106 av Saila Quicklund (M) och

2017/18:3312 av Erik Ottoson (M) yrkande 2.

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.