Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU10

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 13 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-13
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-27
Betänkande 2017/18:AU10
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02