Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2019

Nästa händelse: Justering 12 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-12
Trycklov: 2019-03-22
Betänkande 2018/19:AU8
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28