Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 23 januari 2019

Nästa händelse: Bordläggning 22 januari 2019

Utskottets förslag

Rapport om JO:s verksamhet (KU11)

Justitieombudsmannen (JO) har lämnat sin årliga redogörelse för verksamheten till Konstitutionsutskottet. Redogörelsen gäller verksamhetsåret 1 juli 2017 - 30 juni 2018. JO granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar.

Under perioden registrerades 8 979 nya ärenden hos JO. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med året innan. De områden som har ökat mest under året är ärenden som rör polis, socialtjänst, socialförsäkring samt miljö- och hälsoskydd. För att klara av den ökande mängden ärenden under de senaste åren har JO utvecklat sina rutiner och arbetssätt. Som exempel utreder inte JO inte alltid ärenden individuellt i de fall där många klagomål riktas mot samma förhållande hos en myndighet. I stället utreds de aktuella förhållandena på ett mer övergripande plan i ett enda ärende.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-06
Justering: 2019-01-17
Trycklov: 2019-01-18
Betänkande 2018/19:KU11

Rapport om JO:s verksamhet (KU11)

Justitieombudsmannen (JO) har lämnat sin årliga redogörelse för verksamheten till Konstitutionsutskottet. Redogörelsen gäller verksamhetsåret 1 juli 2017 - 30 juni 2018. JO granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar.

Under perioden registrerades 8 979 nya ärenden hos JO. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med året innan. De områden som har ökat mest under året är ärenden som rör polis, socialtjänst, socialförsäkring samt miljö- och hälsoskydd. För att klara av den ökande mängden ärenden under de senaste åren har JO utvecklat sina rutiner och arbetssätt. Som exempel utreder inte JO inte alltid ärenden individuellt i de fall där många klagomål riktas mot samma förhållande hos en myndighet. I stället utreds de aktuella förhållandena på ett mer övergripande plan i ett enda ärende.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:JO1 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-01-22
Debatt i kammaren: 2019-01-23
4

Beslut

Beslut: 2019-01-23
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2018/19:JO1 till handlingarna.