Kärnteknisk säkerhet

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om kärnteknisk säkerhet (FöU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om kärnteknisk säkerhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-22
Justering: 2008-02-12
Betänkande publicerat: 2008-02-12
Trycklov: 2008-02-12
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:FöU6

Nej till motioner om kärnteknisk säkerhet (FöU6)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om kärnteknisk säkerhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-02-20
4

Beslut

Beslut: 2008-02-20
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Plats för slutförvaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Fö245.

2. Djupa borrhål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Fö252 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m820015
c25004
fp21007
kd20004
v01804
mp01603
Totalt25934056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Upparbetning av kärnavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Fö263 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (v, mp)