Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU26

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 mars 2018

Nästa händelse: Bordläggning 28 februari 2018

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-13
Trycklov: 2018-02-14
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:FiU26

Förslagspunkter

1. Det kommunala utjämningssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1146 av Håkan Svenneling m.fl. (V),

2017/18:2254 av Sofia Arkelsten m.fl. (M),

2017/18:2436 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C),

2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2017/18:2802 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-5,

2017/18:3082 av Isabella Hökmark (M),

2017/18:3273 av Mikael Jansson (SD),

2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2017/18:3525 av Josef Fransson (SD) och

2017/18:3869 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

2. Aktörer inom välfärdens verksamheter

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast bör återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3 och

avslår motionerna

2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S),

2017/18:1490 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 87,

2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2495 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2017/18:2534 av Beatrice Ask och Sofia Arkelsten (båda M),

2017/18:2702 av Katarina Brännström (M),

2017/18:2829 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:3465 av Said Abdu m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 57 och

2017/18:3733 av Betty Malmberg (M).

Reservation 2 (S, MP, V)
Reservation 3 (SD)

3. Avknoppning av offentligt ägd verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 3.

4. Ersättningssystem för välfärdsverksamheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 88.

Reservation 4 (SD)

5. Kommunala tillsynsavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2413 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2017/18:2457 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2760 av Jan Ericson (M),

2017/18:2766 av Jan Ericson (M) och

2017/18:2795 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2.

6. Öppna jämförelser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2797 av Ida Drougge (M).

7. Tomträttsavgäld och markarrenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 24 och 25.

8. Anställda inom offentlig sektor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 5 (KD)

9. Kommunala bolag och deras konkurrenssituation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3636 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD).

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01
9 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det kommunala utjämningssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1146 av Håkan Svenneling m.fl. (V),

2017/18:2254 av Sofia Arkelsten m.fl. (M),

2017/18:2436 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C),

2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2017/18:2802 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-5,

2017/18:3082 av Isabella Hökmark (M),

2017/18:3273 av Mikael Jansson (SD),

2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2017/18:3525 av Josef Fransson (SD) och

2017/18:3869 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

2. Aktörer inom välfärdens verksamheter

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast bör återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3 och

avslår motionerna

2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S),

2017/18:1490 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 87,

2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2495 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2017/18:2534 av Beatrice Ask och Sofia Arkelsten (båda M),

2017/18:2702 av Katarina Brännström (M),

2017/18:2829 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:3465 av Said Abdu m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 57 och

2017/18:3733 av Betty Malmberg (M).

Reservation 2 (S, MP, V)
Reservation 3 (SD)

3. Avknoppning av offentligt ägd verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 3.

4. Ersättningssystem för välfärdsverksamheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 88.

Reservation 4 (SD)

5. Kommunala tillsynsavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2413 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2017/18:2457 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2760 av Jan Ericson (M),

2017/18:2766 av Jan Ericson (M) och

2017/18:2795 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2.

6. Öppna jämförelser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2797 av Ida Drougge (M).

7. Tomträttsavgäld och markarrenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 24 och 25.

8. Anställda inom offentlig sektor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 5 (KD)

9. Kommunala bolag och deras konkurrenssituation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3636 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD).