Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU26

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 6 mars 2019

Nästa händelse: Bordläggning 5 mars 2019

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-31
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 6
Betänkande 2018/19:FiU26

Förslagspunkter

1. Villkor för verksamhet som bedrivs inom vissa välfärdsområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:840 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2018/19:849 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 62,

2018/19:932 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1222 av Beatrice Ask (M),

2018/19:1424 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M),

2018/19:2055 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S),

2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 16 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 76.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

2. Ersättningssystem för välfärdsverksamheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 63.

Reservation 4 (SD)

3. Kommunala tillsynsavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1218 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2018/19:1229 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2601 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 5 (M)

4. Det kommunala utjämningssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1770 av Hanna Westerén (S),

2018/19:1814 av Hanna Westerén (S),

2018/19:2441 av Lars Thomsson (C),

2018/19:2487 av Per Åsling (C) yrkande 5,

2018/19:2523 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2018/19:2540 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C),

2018/19:2600 av Louise Meijer och Noria Manouchi (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2602 av Ida Drougge m.fl. (M) yrkandena 1-3.

5. Offentlig statistik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2055 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 6 (L)

6. Agenda 2030

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. (MP) yrkande 4.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-05
Debatt i kammaren: 2019-03-06
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06
6 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Villkor för verksamhet som bedrivs inom vissa välfärdsområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:840 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2018/19:849 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 62,

2018/19:932 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1222 av Beatrice Ask (M),

2018/19:1424 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M),

2018/19:2055 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S),

2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 16 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 76.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

2. Ersättningssystem för välfärdsverksamheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 63.

Reservation 4 (SD)

3. Kommunala tillsynsavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1218 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2018/19:1229 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2601 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 5 (M)

4. Det kommunala utjämningssystemet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1770 av Hanna Westerén (S),

2018/19:1814 av Hanna Westerén (S),

2018/19:2441 av Lars Thomsson (C),

2018/19:2487 av Per Åsling (C) yrkande 5,

2018/19:2523 av Per Åsling och Peter Helander (båda C),

2018/19:2540 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C),

2018/19:2600 av Louise Meijer och Noria Manouchi (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2602 av Ida Drougge m.fl. (M) yrkandena 1-3.

5. Offentlig statistik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2055 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 6 (L)

6. Agenda 2030

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. (MP) yrkande 4.