Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU31

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 april 2019

Nästa händelse: Beredning 4 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat