Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU16

Planerat beslutsdatum: 11 maj 2017
Nästa händelse: Justering 27 april 2017

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-05-03
Betänkande 2016/17:CU16
3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-10
Debatt i kammaren: 2017-05-11
4

Beslut

Beslut: 2017-05-11