Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 november 2018

Nästa händelse: Beredning 20 november 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-11-13
Justering: 2018-11-22
Trycklov: 2018-11-23
Betänkande 2018/19:FiU18
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-27
Debatt i kammaren: 2018-11-28
4

Beslut

Beslut: 2018-11-28