Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU40

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 25 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-16
Betänkande 2018/19:FiU40
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28