Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU19

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2017
Nästa händelse: Beredning 4 april 2017

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-04
Justering: 2017-04-25
Trycklov: 2017-04-27
Betänkande 2016/17:SfU19
3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03