Konstarter och kulturskaparnas villkor

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU10

Nej till motioner om konstarter och kulturskaparnas villkor (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om bland annat läsfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor, kulturskapares villkor, bildkonst och filmfrågor. Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är bland annat att det pågår arbete inom området.

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2017
Nästa händelse: Beslut 31 maj 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:KrU10 (pdf, 579 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17 om bl.a. läsfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor, kulturskapares villkor, bildkonst samt filmfrågor. Några av yrkandena behandlas i förenklad form.
I betänkandet finns 13 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Cirka 50 yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2016/17.
1
2016/17:KrU10

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

4

Redogörelse för ärendet ..................................................................................

7

Ärendet och dess beredning..........................................................................

7

Bakgrund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-06
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-10
Reservationer 13
Betänkande 2016/17:KrU10

Nej till motioner om konstarter och kulturskaparnas villkor (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om bland annat läsfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor, kulturskapares villkor, bildkonst och filmfrågor. Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är bland annat att det pågår arbete inom området.

Förslagspunkter

1. Riktade lässatsningar för barn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2883 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 1 (M)

2. Svensk språkskyddslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2563 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 1.

3. Bibliotek och medborgarskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

4. Biblioteksböcker på svenska och minoritetsspråk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

5. Ersättning till upphovsrättsinnehavare för utlåning av e-böcker

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

6. Teater, dans och musik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:250 av Angelika Bengtsson (SD),

2016/17:487 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2016/17:690 av Anna Hagwall (SD).

7. Konst och kultur i det offentliga rummet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (M)

8. Fristadskonstnärer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3286 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

9. Genusmedvetenhet vid upphandling och bidragsfördelning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 7 (V)

10. Konstnärsallianser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7 och

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (V)

11. Ersättning enligt MU-avtalet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 10 (V)

12. Kompetensutveckling inom entreprenörsområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 11 (M)

13. Filmfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2211 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 6, 7 och 10.

Reservation 12 (SD)

14. Finansiering av kultur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 13 (L)

15. Motionsyrkanden som bereds i förenklad form

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2016/17:2181 av Cassandra Sundin m.fl. (SD),

2016/17:2195 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:2200 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2211 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-5, 8, 9 och 11-13,

2016/17:2425 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 5, 11 och 12,

2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2840 av Runar Filper och Aron Emilsson (båda SD),

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 9 och 10 samt

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-17
Debatt i kammaren: 2017-05-18
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31
15 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktade lässatsningar för barn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2883 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:2967 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 1 (M)

2. Svensk språkskyddslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2563 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 1.

3. Bibliotek och medborgarskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

4. Biblioteksböcker på svenska och minoritetsspråk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

5. Ersättning till upphovsrättsinnehavare för utlåning av e-böcker

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

6. Teater, dans och musik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:250 av Angelika Bengtsson (SD),

2016/17:487 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2016/17:690 av Anna Hagwall (SD).

7. Konst och kultur i det offentliga rummet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (M)

8. Fristadskonstnärer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3286 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

9. Genusmedvetenhet vid upphandling och bidragsfördelning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 7 (V)

10. Konstnärsallianser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7 och

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (V)

11. Ersättning enligt MU-avtalet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 10 (V)

12. Kompetensutveckling inom entreprenörsområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2884 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 11 (M)

13. Filmfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2211 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 6, 7 och 10.

Reservation 12 (SD)

14. Finansiering av kultur

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 13 (L)

15. Motionsyrkanden som bereds i förenklad form

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2016/17:2181 av Cassandra Sundin m.fl. (SD),

2016/17:2195 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:2200 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2208 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2211 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-5, 8, 9 och 11-13,

2016/17:2425 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 5, 11 och 12,

2016/17:2595 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2016/17:2840 av Runar Filper och Aron Emilsson (båda SD),

2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 9 och 10 samt

2016/17:3390 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6.