Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 april 2019

Nästa händelse: Beredning 4 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat