Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU29

Ärendet är ej beslutat

Planerat beslutsdatum:
Nästa händelse: Beredning 27 april 2017

Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-11
Trycklov: 2017-05-12
Betänkande 2016/17:JuU29
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer