Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU9

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2017
Nästa händelse: Bordläggning 29 maj 2017

Kulturarvsfrågor

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-23
Betänkande 2016/17:KrU9
3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-29
Debatt i kammaren: 2017-05-30
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31