Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU16

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 25 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-06-04
Betänkande 2018/19:UbU16
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-13