Lärosätenas lokalförsörjning

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 februari 2019

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-14
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:UbU6

Förslagspunkter

1. Lärosätenas lokalförsörjning

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:21 till handlingarna.

2. Möjlighet för universitet och högskolor att äga fastigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:551 av Lina Nordquist (L) och

2018/19:2609 av Erik Bengtzboe (M).

3. Akademiska Hus AB:s hyressättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 1 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärosätenas lokalförsörjning

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:21 till handlingarna.

2. Möjlighet för universitet och högskolor att äga fastigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:551 av Lina Nordquist (L) och

2018/19:2609 av Erik Bengtzboe (M).

3. Akademiska Hus AB:s hyressättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 1 (V)