Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU15

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-14
Trycklov: 2019-05-23
Betänkande 2018/19:TU15
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28