med anledning av propositionen 1978/79:93 om genomförande av totaldimensionerad högskola och propositionen 1978/79:100 såvitt gäller anslag till utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt till lokala och individuella linjer och enstaka kurser jämte motioner

Utbildningsutskottets betänkande 1978/79:UbU31

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut