Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU9

Planerat beslutsdatum: 13 mars 2019

Nästa händelse: Beredning 26 februari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-26
Justering: 2019-03-07
Trycklov: 2019-03-08
Betänkande 2018/19:NU9
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13