Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU16

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2017
Nästa händelse: Bordläggning 2 maj 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:KU16 (pdf, 725 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att analysera om finlandssvenskarna bör erkännas som nationell minoritet i Sverige.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionsyrkanden som rör frågor om arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering, arbetet mot antisemitism, kommuner inom förvaltningsområden samt åtgärder rörande nationella minoriteter och minoritetsspråk, förvaltningsområdenas utbredning, älvdalskans ställning samt kunskap om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Utskottet avstyrker efter förenklad beredning ett antal motionsyrkanden som rör samma eller i huvudsak samma frågor som utskottet behandlat tidigare under valperioden. Dessa motionsyrkanden rör frågor om de nationella minoriteterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-21
Reservationer 13
Betänkande 2016/17:KU16

Förslagspunkter

1. Antiziganism och strategin för romsk inkludering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkandena 2 och 8 samt

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 9.

Reservation 1 (L)
Reservation 2 (SD)

2. Antiziganism och romsk inkludering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2492 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1-4.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)

3. Antisemitism

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2495 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1-4.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

4. Kommuner inom förvaltningsområden - uppföljning och sanktionsmöjligheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2177 av Annika Hirvonen (MP),

2015/16:2494 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD),

2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M) och

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 3.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (L)

5. Åtgärder rörande nationella minoriteter och minoritetsspråk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkandena 4-6,

2016/17:98 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2016/17:100 av Eva Lohman och Cecilia Magnusson (båda M) och

2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S).

Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

6. Förvaltningsområdenas utbredning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 10 (L)

7. Finlandssvenskarnas ställning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att analysera om finlandssvenskarna bör erkännas som nationell minoritet i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2653 av Saila Quicklund (M) och

bifaller delvis motion

2016/17:1961 av Kerstin Lundgren (C).

Reservation 11 (SD)

8. Älvdalskans ställning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1559 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD),

2015/16:2544 av Aron Emilsson (SD),

2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:31 av Robert Stenkvist m.fl. (SD),

2016/17:2423 av Aron Emilsson (SD) och

2016/17:3117 av Peter Helander (C).

Reservation 12 (C, KD)

9. Kunskap om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkandena 1 och 8.

Reservation 13 (L)

10. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 4 och 5 samt

2015/16:2499 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
10 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antiziganism och strategin för romsk inkludering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkandena 2 och 8 samt

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 9.

Reservation 1 (L)
Reservation 2 (SD)

2. Antiziganism och romsk inkludering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2492 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1-4.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)

3. Antisemitism

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2495 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1-4.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

4. Kommuner inom förvaltningsområden - uppföljning och sanktionsmöjligheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2177 av Annika Hirvonen (MP),

2015/16:2494 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD),

2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M) och

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 3.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (L)

5. Åtgärder rörande nationella minoriteter och minoritetsspråk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkandena 4-6,

2016/17:98 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2016/17:100 av Eva Lohman och Cecilia Magnusson (båda M) och

2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S).

Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

6. Förvaltningsområdenas utbredning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 10 (L)

7. Finlandssvenskarnas ställning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att analysera om finlandssvenskarna bör erkännas som nationell minoritet i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2653 av Saila Quicklund (M) och

bifaller delvis motion

2016/17:1961 av Kerstin Lundgren (C).

Reservation 11 (SD)

8. Älvdalskans ställning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1559 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD),

2015/16:2544 av Aron Emilsson (SD),

2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:31 av Robert Stenkvist m.fl. (SD),

2016/17:2423 av Aron Emilsson (SD) och

2016/17:3117 av Peter Helander (C).

Reservation 12 (C, KD)

9. Kunskap om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkandena 1 och 8.

Reservation 13 (L)

10. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 4 och 5 samt

2015/16:2499 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.