Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 november 2018

Nästa händelse: Justering 20 november 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat