Naturkatastroffond m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om ekonomisk ersättning efter naturkatastrofer (FöU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 som tar upp frågor om ekonomisk ersättning till kommuner och enskilda efter skador som inträffat till följd av naturkatastrofer. Skälet är att regeringen fått i uppdrag av riksdagen att överväga ett sådant system, och utskottet vill avvakta regeringens svar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-12
Justering: 2008-03-04
Betänkande publicerat: 2008-03-05
Trycklov: 2008-03-04
Reservationer 1
Betänkande 2007/08:FöU8

Nej till motioner om ekonomisk ersättning efter naturkatastrofer (FöU8)

Försvarutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 som tar upp frågor om ekonomisk ersättning till kommuner och enskilda efter skador som inträffat till följd av naturkatastrofer. Skälet är att regeringen fått i uppdrag av riksdagen att överväga ett sådant system, och utskottet vill avvakta regeringens svar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-13
4

Beslut

Beslut: 2008-03-18
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Naturkatastroffond m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö201 av Ulla Andersson m.fl. (v),
2007/08:Fö212 av Lars Gustafsson (kd),
2007/08:Fö215 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson (båda c),
2007/08:Fö230 av Mikael Oscarsson (kd),
2007/08:Fö236 av Dan Kihlström (kd),
2007/08:Fö246 av Sten Bergheden (m) och
2007/08:Fö250 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, kd, fp).

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s930037
m780019
c190010
fp19009
kd16008
v01804
mp14005
Totalt23918092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag