Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 april 2018

Nästa händelse: Justering 27 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-06
Betänkande 2017/18:CU6
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-11