Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU16

Planerat beslutsdatum: 15 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 23 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-23
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Betänkande 2018/19:CU16
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15