Nystart för en stärkt minoritetspolitik

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 januari 2019

Nästa händelse: Justering 17 januari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-11-29
Justering: 2019-01-17
Trycklov: 2019-01-18
Betänkande 2018/19:KU13
3

Debatt

Bordläggning: 2019-01-22
Debatt i kammaren: 2019-01-23
4

Beslut

Beslut: 2019-01-23