Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 november 2017

Nästa händelse: Justering 7 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-12
Justering: 2017-11-07
Trycklov: 2017-11-10
Betänkande 2017/18:SfU6
3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15