Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU37

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 april 2018

Nästa händelse: Beredning 28 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

74 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-04-10
Trycklov: 2018-04-11
Betänkande 2017/18:KU37
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-17
Debatt i kammaren: 2018-04-18
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18