Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU28

Planerat beslutsdatum: 15 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 9 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-09
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-03
Betänkande 2018/19:KU28
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15