Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU34

Planerat beslutsdatum: 4 april 2019

Nästa händelse: Beredning 5 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-05
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-03-28
Betänkande 2018/19:FiU34
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-03
Debatt i kammaren: 2019-04-04
4

Beslut

Beslut: 2019-04-04