Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU30

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Behandling 19 juni 2018

Utskottets förslag

Inga ökade möjligheter till grundläggande behörighet (UbU30)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och att ett estetiskt ämne införs i alla nationella program.

De elever som läser yrkesprogram på gymnasiet i dag måste själva välja att lägga till kurser i svenska och engelska för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det har, enligt regeringen, bland annat lett till att färre elever väljer yrkesprogram. Därför vill regeringen öka yrkesprogrammens attraktionskraft genom att lägga till de behörighetsgivande kurserna i programmet. Utskottet håller inte med regeringen utan tror att förslaget kan leda till att färre personer väljer ett yrkesprogram.

I samband med gymnasiereformen 2011 togs kärnämnet estetisk verksamhet bort och finns nu endast som valbar kurs. Regeringen vill återinföra ett estetiskt ämne och föreslår därför att ämnet estetiska uttryck, som omfattar 50 gymnasiepoäng, ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Det innebär samtidigt att gymnasiearbetets omfattning minskar från 100 till 50 gymnasiepoäng. Utskottet menar däremot att gymnasiearbetet är för viktigt för att omfattningen av det ska halveras.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen och bifall till motionerna 2017/18:4030 yrkande 1 och 2017/18:4092 yrkande 1. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-12
Trycklov: 2018-06-13
Reservationer 6
Betänkande 2017/18:UbU30

Inga ökade möjligheter till grundläggande behörighet (UbU30)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och att ett estetiskt ämne införs i alla nationella program.

De elever som läser yrkesprogram på gymnasiet i dag måste själva välja att lägga till kurser i svenska och engelska för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det har, enligt regeringen, bland annat lett till att färre elever väljer yrkesprogram. Därför vill regeringen öka yrkesprogrammens attraktionskraft genom att lägga till de behörighetsgivande kurserna i programmet. Utskottet håller inte med regeringen utan tror att förslaget kan leda till att färre personer väljer ett yrkesprogram.

I samband med gymnasiereformen 2011 togs kärnämnet estetisk verksamhet bort och finns nu endast som valbar kurs. Regeringen vill återinföra ett estetiskt ämne och föreslår därför att ämnet estetiska uttryck, som omfattar 50 gymnasiepoäng, ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Det innebär samtidigt att gymnasiearbetets omfattning minskar från 100 till 50 gymnasiepoäng. Utskottet menar däremot att gymnasiearbetet är för viktigt för att omfattningen av det ska halveras.

Förslagspunkter

1. Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4030 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 1 och

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1 och

avslår proposition 2017/18:184.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4030 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 2 och

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

3. Yrkescollege

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

4. Lärlingsutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

5. Studie- och yrkesvägledning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 5.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-18
Debatt i kammaren: 2018-06-19
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
5 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4030 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 1 och

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1 och

avslår proposition 2017/18:184.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4030 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 2 och

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

3. Yrkescollege

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

4. Lärlingsutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

5. Studie- och yrkesvägledning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 5.

Reservation 6 (M, C, L, KD)