Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU22

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2017
Nästa händelse: Bordläggning 30 maj 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:MJU22 (pdf, 511 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om förenklade och förkortade tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till pågående arbete och gällande regelverk. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat i ett särskilt avsnitt.
I betänkandet finns nio reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Cirka 20 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Förändringar i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-09
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-23
Reservationer 9
Betänkande 2016/17:MJU22

Förslagspunkter

1. Förändringar i miljöbalken m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:723 av Sofia Arkelsten och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M),

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8 och

2016/17:2554 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

2. Tillståndsprocesser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om förenklade och förkortade tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31,

2016/17:863 av Lars Hjälmered (M) och

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 3 (S, MP, V)

3. Handläggningstiderna hos länsstyrelserna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 22.

Reservation 4 (V)

4. Torvärenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 30.

5. Vindkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2457 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) och

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 5 (V)

6. Talerättsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 15 och

2016/17:3171 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M, C)
Reservation 7 (SD)

7. Samverkan mellan svensk forskning och näringslivet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 8 (C, L)

8. Tillsynsavgifter för gruvverksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 9 (M)

9. Hållbar utveckling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1803 av Karin Svensson Smith (MP).

10. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-30
Debatt i kammaren: 2017-05-31
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31
10 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändringar i miljöbalken m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:723 av Sofia Arkelsten och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M),

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8 och

2016/17:2554 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

2. Tillståndsprocesser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om förenklade och förkortade tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31,

2016/17:863 av Lars Hjälmered (M) och

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 3 (S, MP, V)

3. Handläggningstiderna hos länsstyrelserna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 22.

Reservation 4 (V)

4. Torvärenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 30.

5. Vindkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2457 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) och

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 5 (V)

6. Talerättsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 15 och

2016/17:3171 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M, C)
Reservation 7 (SD)

7. Samverkan mellan svensk forskning och näringslivet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 8 (C, L)

8. Tillsynsavgifter för gruvverksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 9 (M)

9. Hållbar utveckling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1803 av Karin Svensson Smith (MP).

10. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.