Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 april 2019

Nästa händelse: Justering 9 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-10
Betänkande 2018/19:UbU10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-24
Debatt i kammaren: 2019-04-25
4

Beslut

Beslut: 2019-04-25