Placering av medel som deponerats hos myndighet

BoUs betänkande 1993/94:BoU25

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-05-05
Betänkande 1993/94:BoU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-19