Störningar på webbplatsen

På måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation  

Planering och byggande m.m.

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 april 2018

Nästa händelse: Justering 22 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

97 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-04-06
Betänkande 2017/18:CU16
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-11