Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2017

Beslut

Regeringens nya inriktning för det svenska biståndet (UU11)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som beskriver regeringens nya inriktning för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, i form av ett policyramverk för biståndet. Regeringen redogör för de principer och prioriteringar som ska gälla för utvecklingssamarbetet och biståndspolitiken.

Utrikesutskottet har behandlat skrivelsen och lämnar synpunkter på regeringens biståndspolitiska inriktning. Utskottet anser därutöver att regeringen borde ha gjort mer för att säkerställa en bred politisk uppslutning kring policyramverket.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2016/17:60 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-04-04
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:UU11

Regeringens nya inriktning för det svenska biståndet (UU11)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som beskriver regeringens nya inriktning för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, i form av ett policyramverk för biståndet. Regeringen redogör för de principer och prioriteringar som ska gälla för utvecklingssamarbetet och biståndspolitiken.

Utrikesutskottet har behandlat skrivelsen och lämnar synpunkter på regeringens biståndspolitiska inriktning. Utskottet anser därutöver att regeringen borde ha gjort mer för att säkerställa en bred politisk uppslutning kring policyramverket.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-27
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Policyramverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3586 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L),

2016/17:3590 av Sofia Damm m.fl. (KD),

2016/17:3594 av Karin Enström m.fl. (M) och

2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 24
M 0 64 0 20
SD 34 0 0 13
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 16 0 0 5
L 0 13 0 6
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 2
Totalt 162 110 0 77


2. Parlamentarisk översyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 2.

Reservation 2 (C)

3. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:60 till handlingarna.