Punktskatt

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 mars 2019

Nästa händelse: Justering 5 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-08
Betänkande 2018/19:SkU12
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13