Radio och tv i allmänhetens tjänst

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 februari 2018

Beslut

Nej till motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU4)

Riksdagen sa nej till 39 motioner från allmänna motionstiden 2017 om radio och tv i allmänhetens tjänst. Anledningen till det är att det pågår arbete inom många av de frågor som motionerna handlar om. Regeringen planerar bland annat att presentera ett förslag på ett nytt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst i maj 2018. Motionerna handlar om finansieringssystem, sändningstillstånd, programverksamhet och journalistik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag till samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-18
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-02
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:KrU4

Nej till motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 39 motioner från allmänna motionstiden 2017 om radio och tv i allmänhetens tjänst. Anledningen till det är att det pågår arbete inom många av de frågor som motionerna handlar om. Regeringen planerar bland annat att presentera ett förslag på ett nytt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst i maj 2018. Motionerna handlar om finansieringssystem, sändningstillstånd, programverksamhet och journalistik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 februari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:273 av Per-Ingvar Johnsson (C),

2017/18:627 av Anna Hagwall (-),

2017/18:1301 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2017/18:1534 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2017/18:2894 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3142 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3237 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:3318 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2017/18:3511 av Johanna Jönsson (C) yrkandena 1, 3 och 4,

2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) och

2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) yrkandena 1 och 3.

2. Sändningstillstånd för Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1606 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1972 av Edward Riedl (M),

2017/18:1973 av Edward Riedl (M),

2017/18:1974 av Edward Riedl (M),

2017/18:1975 av Edward Riedl (M),

2017/18:2191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) yrkandena 1 och 5,

2017/18:2805 av Lars Beckman (M),

2017/18:2904 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3318 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 39 0 6
MP 18 0 0 6
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 1 2 2
Totalt 243 40 2 64


3. Programverksamhet och journalistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:975 av Per Lodenius (C),

2017/18:1491 av Per-Ingvar Johnsson (C),

2017/18:2191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2875 av Edward Riedl (M),

2017/18:3205 av Lars Beckman (M),

2017/18:3254 av Edward Riedl (M),

2017/18:3511 av Johanna Jönsson (C) yrkande 2 och

2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 2.

4. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:676 av Catharina Bråkenhielm och Jörgen Hellman (båda S),

2017/18:1606 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1842 av Marie Granlund (S),

2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2 och

2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD).