Rättelse i lag om ändring i rättegångsbalken - initiativ

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU2

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 11 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-19
Betänkande 2018/19:JuU2
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer