Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 6 februari 2019

Nästa händelse: Justering 24 januari 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-06
Justering: 2019-01-24
Trycklov: 2019-01-25
Betänkande 2018/19:FiU6
3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-05
Debatt i kammaren: 2019-02-06
4

Beslut

Beslut: 2019-02-06