Redovisning av skatteutgifter 2018

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU24

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2018

Nästa händelse: Justering 22 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-28
Betänkande 2017/18:SkU24
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-30
Debatt i kammaren: 2018-05-31
4

Beslut

Beslut: 2018-05-31