Riksrevisionens årsredovisning för 2005 (redog. RRS10)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Riksrevisionens årsredovisning för 2005 (FiU25)

Riksdagen har godkänt Riksrevisionens årsredovisning för 2005. Statsbudgetens anslag för Riksrevisionen och Riksrevisionens internationella uppdrag har inte utnyttjats fullt ut varför riksdagen anser att ett sparande på över 3 % för dessa anslag ska dras in. Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som ska granska de statliga myndigheterna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottsinitiativ FiU2. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-23
Justering: 2006-05-04
Betänkande publicerat: 2006-05-08
Trycklov: 2006-05-08
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:FiU25

Riksrevisionens årsredovisning för 2005 (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner Riksrevisionens årsredovisning för 2005. Statsbudgetens anslag för Riksrevisionen och Riksrevisionens internationella uppdrag har inte utnyttjats fullt ut varför utskottet föreslår att ett sparande på över 3 % för dessa anslag dras in. Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som ska granska de statliga myndigheterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-16
4

Beslut

Beslut: 2006-05-17
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens årsredovisning för 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2005/06:RRS10 till handlingarna.

2. Riksrevisionens anslagssparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att det anslagssparande på ramanslagen 90:1 Riksrevisionen och 8:6 Riksrevisionen: Internationella uppdrag, som vid slutet av budgetåret 2005 översteg 3 % av anslagsbeloppet, ska föras bort som indragning av anslagsbelopp.

3. Revision av programbolagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr35 yrkande 6.

Reservation 1 (kd)